کالای فیزیکی

پیش سفارش - تارت چوکولیت

پیش سفارش - تارت چوکولیت
پیش سفارش - تارت چوکولیت
پیش سفارش - تارت چوکولیت

پیش سفارش - تارت چوکولیت

۵۹۰٫۰۰۰تومان
انتخاب کنید
قطر 18
اضافه به سبد خرید

موس شکلات شیری، کُنفی رَزبری، سَبله‌ی شکلاتی، میوه‌ی فصل

پذیرش سفارش از یک تا دو قبل انجام میشود.

پس از ثبت سفارش با شما جهت هماهنگی و تایید تماس گرفته میشود.